Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 23,09 mln zł wobec 19,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody operacyjne sięgnęły 74,73 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 63,92 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 51,71 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 46,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 217,53 mln zł w porównaniu z 195,19 mln zł rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów 2021 roku przychody operacyjne wynosiły 217 531 tys. zł i były o 11,4% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzrost przychodów wynika z poprawy sprzedaży produktów własnych Asseco Business Solutions zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Koszty działalności operacyjne (bez COGS) wzrosły w tym samym czasie o 9,5% a natomiast wartość odsprzedanych towarów i usług obcych (COGS) wzrosła o 44,9% co miala wpływ na spadek rentowności EBIT. Największy udział w strukturze kosztów operacyjnych (70,6%) mają świadczenia na rzecz pracowników (w tym przede wszystkim wynagrodzenia)" - czytamy w raporcie.

Marża zysku EBITDA po trzech kwartałach wynosiła 38,5% i spadła w stosunku do okresu porównywalnego o 1 pkt proc. Marża zysku netto po trzecim kwartale 2021 roku wynosiła 23,8% i spadła o 0,3 pkt proc. w stosunku do okresu porównywalnego.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 282 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)