Reklama

Skonsolidowane przychody wyniosły 5 647 mln zł (wzrost o 95%), zysk operacyjny wyniósł 132 mln zł wobec 78 mln zł straty rok wcześniej, EBITDA LIFO wyniosła 127 mln zł w III kw. wobec 158 mln zł straty rok wcześniej, zaś zysk netto sięgnął 112 mln zł wobec 54 mln zł straty rok temu, podała spółka.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży w efekcie wzrostu notowań produktów i wyższych wolumenów sprzedaży w segmencie rafineryjnym. Wzrost wykorzystania mocy rafineryjnych o 4 pkt proc. (r/r). Wzrost uzysku paliw o 6 pkt proc. (r/r) w rezultacie wyższego udziału rop niskosiarkowych w strukturze przerobu oraz dodatkowego przerobu półproduktów z zapasów. EBITDA LIFO wyższa o 285 mln zł (r/r) głównie w efekcie pozytywnego wpływu makro, w tym głównie dyferencjału B/U, marż na lekkich i średnich destylatach, wyższych marż handlowych i wykorzystania historycznych warstw zapasów. Dodatkowo, brak ujemnego wpływu przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) z 3Q20 roku w wysokości 51 mln zł (r/r)" - czytamy w prezentacji PKN Orlen.

Po trzech kwartałach przychody Orlen Lietuva wyniosły 12 867 mln zł (wzrost o 57% r/r), zysk operacyjny wyniósł 181 mln zł wobec 687 mln zł straty rok wcześniej, EBITDA LIFO wyniosła 129 mln zł wobec 563 mln zł straty rok wcześniej, a zysk netto sięgnął 154 mln zł w porównaniu z 551 mln zł straty rok wcześniej.

Orlen Lietuva to największa litewska firma, eksporter i płatnik podatków. Od 2006 roku PKN Orlen zainwestował w jej zakup i dalszy rozwój ok. 4 mld USD.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)