"W IV kw. popyt może ustabilizować się na dobrym poziomie w Polsce i Unii Europejskiej. W Chinach może być jeszcze bardziej osłabiony. Sądzimy, że produkcja stali w Polsce i UE będzie dalej rosła, więc wynik sektora powinien być pozytywny. Jeśli chodzi o ceny, to może się zdarzyć korekta" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

Spółka przewiduje, że koszty wsadu dla hut elektrycznych i wielkopiecowych mogą się wyrównać lub stać się wyższe dla hut elektrycznych. Jednocześnie wskazuje, że koszty emisji CO2 rosną, co w znacznie większym stopniu dotyka huty wielkopiecowe.

"Spodziewamy się dobrych wyników - i operacyjnych, i netto. Na pewno jesteśmy w stanie wypracować lepsze wyniki niż ubiegłym roku, ale nie sądzę, byśmy byli w stanie pobić kolejny rekord" - dodał dyrektor finansowy.

Wskazał też, że przepływy pieniężne spółki będą obciążone tym, że chce ona zbudować jak najwyższy poziom zapasów. Spready produktowe powinny być pozytywne, choć słabsze niż w III kw.

Reklama

"Dotychczas mówiliśmy, że spodziewamy się znormalizowania tego, co obserwowaliśmy w poprzednich kwartałach, zwłaszcza w III kw. Spodziewamy się jakiejś korekty in minus, jeżeli chodzi o wielkość spreadów, parametry kosztowe itd., ale - i to podtrzymujemy - nie wydaje nam się, że jest powrót do sytusvji sprzed roku, czy dwóch albo nawet trzech lat" - podsumował Zoła.

W III kw. 2021 r. Cognor odnotował 106,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 148,92 mln zł wobec 9,03 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA przekroczyła 161 mln zł, przy 21 mln przed rokiem.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 733 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)