Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 39,35 mln zł wobec 32,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,15 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 50,9 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 86,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 52,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 198,67 mln zł w porównaniu z 122,58 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. grupa wypracowała 114,8 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o 64,5% r/r.

"Marża EBITDA Grupy Mo-Bruk w trzech kwartałach 2021 r. wyniosła 57,8%, co oznacza wzrost rok do roku o 0,9 pkt proc., a marża zysku netto w analizowanym okresie ukształtowała się na poziomie 43,5%, czyli o 0,3 pkt proc. więcej w ujęciu rok do roku. Na koniec września 2021 r. grupa Mo-BRUK dysponowała 73,1 mln zł gotówki. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił na koniec września bieżącego roku -0,5 (stan środków pieniężnych przewyższa poziom zadłużenia finansowego)" - czytamy w komunikacie.

W trzech kwartałach 2021 r. firma zagospodarowała 190,9 tys. ton odpadów, najwięcej w ramach segmentu zestalania i stabilizacji odpadów (98,7 tys. ton), przed produkcją paliwa alternatywnego (ponad 72,5 tys. ton) oraz spaleniem odpadów niebezpiecznych i medycznych (19,7 tys. ton).

Spółka w ramach 12 lokalizacji zakontraktowała 12,6 tys. ton nielegalnie składowanych odpadów za 80,8 mln zł, podano także.

"Według danych GIOŚ w Polsce jest ponad 800 lokalizacji z 'bombami ekologicznymi', co w zestawieniu z kilkunastoma projektami przez nas zrealizowanymi do tej pory pokazuje wartość tego rynku. Aktualnie ogłoszone są postępowania w formie dialogu konkurencyjnego przez włodarzy Częstochowy i Gliwic. Łączny wolumen zgromadzonych tam odpadów to 5,5 tys. ton. Zakładając dotychczas stosowane ceny wartość tych kontraktów to ok. 50 mln zł. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do kolejnych kwartałów. Dążymy do osiągnięcia wskaźników maksymalnych, które zostały określone w programie motywacyjnym zarządu" - podsumował wiceprezes Wiktor Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 87,63 mln zł wobec 48,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 178,46 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)