Odkup akcji będzie realizowany za pośrednictwem Erste Securities Polska.

"W ramach realizowanego programu Apator SA nie może nabywać akcji po cenie wyższej niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub jeżeli jest wyższa - najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup. Apator SA nie może nabywać na każdy dzień obrotowy więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w ciągu ostatnich 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabycia akcji" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Maksymalna liczba akcji własnych do nabycia w ramach Programu wynosi 333 333 akcji, co stanowi 1,02% kapitału zakładowego Apatora.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 934,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)