Jak przypomniał Gaz-System cały gazociąg Gustorzyn – Wronów o łącznej długości 308 km został podzielony na trzy odcinki budowlane. Pierwszy to Gustorzyn – Leśniewice o długości 54 km, drugi - Leśniewice – Rawa Mazowiecka liczy 100 km, a trzeci - Rawa Mazowiecka – Wronów – 154 km.

Wykonawcą robót budowlanych na odcinku Gustorzyn - Leśniewice zostało konsorcjum z NDI Energy jako liderem. Nadzór inwestorski będzie pełnić firma MGGP.

Operator przypomniał, że w listopadzie br. wybrany został wykonawca prac dla odcinka Rawa Mazowiecka – Wronów i tam trwają już pierwsze roboty w terenie. Odcinek Leśniewice – Rawa Mazowiecka jest na końcowym etapie procesu przetargowego na wybór wykonawcy budowy.

Gazociąg Gustorzyn - Leśniewice będzie miał 1000 mm średnicy i robocze ciśnienie 8,4 MPa. Pobiegnie przez sześć gmin, inwestycja obejmuje około 900 działek. Zaplanowano 404 przekroczenia przeszkód w terenie, w tym 46 metodą bezwykopową. Będzie się krzyżował m.in. z dwoma liniami kolejowymi, autostradą A1, trzema drogami krajowymi, czy trzema rzekami. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie też węzeł rozdzielczy gazu w Gustorzynie. Prace budowlane zaplanowane zostały na 22 miesiące.(PAP)

Reklama

wkr/ skr/