Powyższe szacowane do osiągnięcia miary realizacji celów strategicznych w perspektywie 2040 roku zostały wyznaczone przy założeniu wydzielenia aktywów węglowych poza grupę Enea, zastrzeżono w komunikacie.

Przez nową linię biznesową rozumie się każdą nową działalność / produkt / usługę zrealizowaną poza działalnością podstawową grupy, na podstawie której grupa osiągnie przychód po jej wprowadzeniu do sprzedaży, podano także.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)