"Zarząd spółki informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii O emitowane na podstawie uchwały emisyjnej [...] ustalił cenę emisyjną akcji serii O na 6,4 zł za jedną akcję serii O" - czytamy w komunikacie.

"(...) Zarząd spółki postanowił również o zaoferowaniu wybranym przez siebie inwestorom, na zasadach wskazanych w uchwale emisyjnej oraz na zasadach subskrypcji ustalonych na jej podstawie, do objęcia łącznie 88 700 000 akcji serii O. (...) zarząd spółki podjął decyzję o zwiększeniu liczby oferowanych akcji serii O z pierwotnych 55 000 000 o dodatkowe 33 700 000 akcji" - czytamy także.

Reklama

Ostateczna liczba akcji serii O objętych przez powyższych inwestorów na mocy ważnie zawartych umów objęcia akcji serii O zostanie podana do publicznej wiadomości odrębnie, po zakończeniu okresu subskrypcji akcji serii O.

Zawarcie umów objęcia akcji serii O z wybranymi przez zarząd spółki inwestorami nastąpi nie później niż do 21 grudnia 2021 r., zakończono.

W czerwcu br. spółka podała, że celem podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie spółce osiągnięcia jej celów strategicznych oraz ułatwienia dalszego rozwoju działalności spółki. Wpływy z emisji akcji serii O zostaną wykorzystane w celu sfinansowania nabycia nieruchomości i rozwoju projektów na posiadanym przez spółkę banku ziemi, przy utrzymaniu poziomu wskaźnika LtV zgodnego ze średniookresowym celem przyjętym przez spółkę.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. W 2020 r. miała ok. 160 mln euro przychodów z najmu i usług.

(ISBnews)