"Zgodnie z założeniami zarządu, w okresie 2022 - 2026, rekomendowana kwota rocznych dywidend może wynieść, w wybranym roku od 10 do 30% skonsolidowanych zysków netto Grupy APS Energia lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja spółki" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Proponowany przez zarząd poziom dywidendy będzie uwzględniał główne czynniki, takie jak:

- wysokości wypracowanych wolnych przepływów gotówkowych oraz zysku netto grupy,

- potrzeb inwestycyjnych grupy,

- możliwości i kosztów pozyskania przez spółki grupy finansowania dłużnego,

- zabezpieczenie bieżącej i przyszłej na minimum 4 kwartały płynności finansowej, wymieniono.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,4 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)