"Liczba akcji oferowanych do objęcia - 1 100 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 264 000,0 zł. Cena emisyjna akcji - po 10,0 zł za akcję; łączna cena emisyjna 1 100 000 akcji - 11 000 000,0 zł" - czytamy w komunikacie.

Termin otwarcia subskrypcji prywatnej to 13 stycznia, termin zamknięcia subskrypcji to 25 stycznia, zaś termin złożenia ofert lub zawarcia umowy objęcia akcji - 25 stycznia 2022 r.

Ponadto spółka skierowała do La Financire zawiadomienie o zamiarze zaoferowania objęcia 1 100 000 akcji serii E na warunkach wskazanych w zawiadomieniu i przedstawionym projekcie umowy objęcia akcji.

Reklama

W październiku ub.r. akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji 1,1-1,7 mln akcji zwykłych serii E z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 853,36 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)