Reklama

"W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. informującego m.in. o ograniczeniu działalności na rynku białoruskim z powodu niestabilnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tym kraju, która nie gwarantuje bezpieczeństwa prowadzenia tam działalności oraz informacji przekazywanych w tym zakresie w raportach okresowych, zarząd Unibep S.A. informuje, że w dniu 28 lutego 2022 r. zawarł z przedsiębiorstwem komunalnym Akwa Mińsk z siedzibą w Mińsku dwa porozumienia rozwiązujące, dotyczące odpowiednio, warunkowej umowy na realizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kazimirovskaia w Mińsku, o zawarciu której emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 53/2019, oraz warunkowej umowy w przedmiocie realizacji obiektu sportowo-rekreacyjnego Fok Luchiny przy ulicy Łucziny w Mińsku, o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2019. Zgodnie z treścią w/w porozumień umowy ulegają rozwiązaniu z dniem 4 marca 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że nie prowadzi żadnych prac budowlanych na Białorusi i nie czyni starań w celu pozyskania nowych kontraktów.

"Intencją spółki jest wycofanie się z rynku białoruskiego po wykonaniu zobowiązań serwisowych względem dotychczasowych kontrahentów" - czytamy dalej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)