"Intencją spółki jest przeprowadzenie transakcji po ustabilizowaniu się otoczenia rynkowego, co pozwoli na podjęcie decyzji inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów, którzy wyrazili zainteresowanie ofertą. Wszelkie decyzje spółki w zakresie nowego harmonogramu zostaną przekazane do publicznej wiadomości w stosownym momencie" - czytamy w komunikacie.

Złożone przez inwestorów zapisy na akcje oferowane oraz dokonane przez inwestorów wpłaty uważane będą za ważne. Inwestorzy będą mogli również wycofać złożone zapisy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, podała spółka.

Vortex Energy rozpoczął 17 lutego br. ofertę publiczną do 2 500 000 nowo wyemitowanych akcji oraz do 1 000 000 istniejących akcji po cenie maksymalnej 68 zł. Spółka szacowała, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą do 150 mln zł.

Vortex Energy jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec.

(ISBnews)