"Zakłady produkcyjne oraz grunty uprawiane przez przedsiębiorstwa IMC S.A. znajdują się w obwodach czernihowskim, sumskim i połtawskim Ukrainy, gdzie obecnie trwają aktywne działania wojenne. Obecnie wszystkie działania produkcyjne i eksportowe są zawieszone. Głównym priorytetem dla firmy jest ratowanie życia naszych pracowników" - czytamy w komunikacie.

Ze względu na trwającą wojnę przewidujemy opóźnienie w publikacji raportu rocznego IMC i jego spółek zależnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. na czas nieokreślony, podkreślono.

Reklama

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)