"Grupa rolnicza IMC, notowana na warszawskiej giełdzie istotnie zwiększyła sprzedaż w pierwszym półroczu 2023 r. Wynikom spółki ciążyły jednak spadające ceny surowców rolnych oraz rosnące koszty logistyki" - czytamy w komunikacie.

Zysk EBITDA IMC za I poł. 2023 r. spadł o 41 proc. do 17,1 mln USD, a zysk netto zmniejszył się o 45 proc. do 6,3 mln USD. Wpływ na spadek wyników miał znaczny wzrost kosztów logistyki (+138 proc. r/r) i niższe ceny zbóż, podano.

Spółka wskazała też, że przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w I poł. 2023 r. wyniosły 12,6 mln USD, a przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły - 2,7 mln USD. Inwestycje były ukierunkowane głównie na zakup maszyn i urządzeń rolniczych.

Całkowite zadłużenie spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniosło 31,5 mln USD (38,4 mln USD na dzień 31 grudnia 2022 r.), podano także.

Reklama

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainie. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik) oraz magazynowanie płodów rolnych. IMC posiada bank ziemi o powierzchni 120 tys. ha w regionie Połtawy, Czernichowa i Sumy. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)