"Dywidenda śródroczna w wysokości 0,16 euro na akcję, która została zatwierdzona uchwałą Rady Dyrektorów, będzie płatna w dniu 30 listopada 2021 roku na rzecz akcjonariuszy zarejestrowanych na koniec dnia roboczego 23 listopada 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Wypłata dywidendy będzie podlegać potrąceniu luksemburskiego podatku u źródła w wysokości 15%, podano także.

Reklama

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)