Zysk operacyjny wyniósł 3,18 mln USD wobec 5,16 mln USD straty rok wcześniej.

Znormalizowana EBITDA w I kw. 2021 r. wyniosła 8,88 mln USD wobec 0,21 mln USD zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,57 mln USD w I kw. 2021 r. wobec 50,56 mln USD rok wcześniej.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)