"Na ten rok zakładamy nakłady inwestycyjne na poziomie amortyzacji" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski podczas konferencji prasowej.

W ubiegłym roku spółka zainwestowała 37,6 mln zł, co stanowi 79,3% wykonania planu, w tym zostały wykonane wszystkie kluczowe inwestycje.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)