"Zarząd Movie Games [...] podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z rekomendacją w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2021 w kwocie 12 653 319,42 zł na: wypłatę dywidendy, która po przeliczeniu na jedną akcję spółki wyniesie 1 zł, pozostałą kwotę w wysokości 10 080 187,42 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)