Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 33,08 mln zł wobec 34,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 35,7 mln zł wobec 37,56 mln zł rok wcześniej, zaś EBITDA skorygowana (o wpływ wyceny zapasów paliw ciekłych i gazowych oraz innych produktów energetycznych, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi oraz inne zdarzenia jednorazowe) sięgnęła odpowiednio: 13,14 mln zł wobec 28,01 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ogółem sięgnęły 2 822,48 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 1 245,39 mln zł rok wcześniej.

W całym 2021 r. spółka miała 75,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 34,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ogółem w wysokości 8 207,22 mln zł w porównaniu z 4 769,99 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe) na poziomie 70,6 mln zł w całym 2021 r., oznacza wynik niższy o 4,7 mln zł od zakładanej rocznej prognozy w wysokości 75,3 mln zł, którą spółka przedstawiła w grudniu 2020 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Pod koniec marca br. Unimot podał, że grupa osiągnęła wstępnie 70,5 mln zł skorygowanej EBITDA w 2021 r., wobec 87,2 mln zł rok wcześniej.

Z kolei EBITDA raportowana wyniosła w ub.r. 116,42 mln zł wobec 58,3 mln zł rok wcześniej, podano także w prezentacji wynikowej.

"Był to niewątpliwie rok pełen wyzwań, związanych przede wszystkim z dalszym wyraźnym wzrostem cen produktów, którymi handlujemy. Odczuły to wszystkie biznesy, ale najmocniej segment gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Mimo wszystko, udało nam się osiągnąć roczny wynik bliski poziomowi prognozy - tym bardziej, że w minionym roku ponieśliśmy koszty w wysokości 4,3 mln zł związane z naszym zaangażowaniem w podpisanie przedwstępnej umowy na zakup spółki Lotos Terminale, które nie były ujęte w wartości prognozowanej na 2021 r. EBITDA skorygowanej" - skomentował prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

W 2021 r. Grupa Unimot odnotowała najwyższy w historii wynik w segmencie LPG. EBITDA skorygowana ukształtowała się w tym biznesie na poziomie 16,9 mln zł, co stanowi wzrost o 132 % r/r.

"Najlepszy rok w historii i jednocześnie pierwszy z dodatnią EBITDA, która ukształtowała się na poziomie 1,4 mln zł, ma za sobą również segment stacji paliw. Segment paliw płynnych (olej napędowy + biopaliwa) osiągnął w 2021 r. wynik kształtujący się na podobnym poziomie jak rok wcześniej i wyniósł 83,2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Największy negatywny wpływ wzrostu cen Grupa Unimot odnotowała w segmencie gazu ziemnego i energii elektrycznej. Wynikało to z konieczności ograniczania działalności na rynku hurtowym gazu ziemnego ze względu na duży wzrost wartości depozytów i jednocześnie obserwowanego niższego popytu wśród klientów mających różne źródła zaopatrzenia w energię. W związku z sytuacją rynkową, podjęto również decyzję wytłoczenia dużej ilości gazu z kawerny przed zakładanym terminem, co dodatkowo negatywnie wpłynęło na wynik z tym segmencie, wskazała spółka.

W obszarze energii elektrycznej ujemny wynik to efekt niższych marż realizowanych przez spółkę Tradea, w związku ze spadkiem płynności i z planami zniesienia obligacyjnego handlu giełdowego, a także niekorzystnym wpływem rozliczeń długoterminowych kontraktów.

"Negatywny wpływ na wynik za 2021 r. miał także segment fotowoltaiki. W związku z błędnymi pierwotnymi założeniami tego biznesu, w drugiej połowie roku podjęty został szereg działań restrukturyzacyjnych, podjęto również decyzję o niemal całkowitej rezygnacji z usług B2C, koncentrując się na ofercie dla biznesu. Również w drugiej połowie 2021 r. Grupa podjęła kilka inicjatyw w obszarze niskoemisyjnych źródeł energii. Unimot nawiązał współpracę z dwoma amerykańskimi firmami - podpisano porozumienie o współpracy z NuScale Power dotyczące roli Unimot jako konsultanta w obszarze SMR (small modular reactor), a także umowy z First Solar na dostawy amerykańskich paneli fotowoltaicznych produkowanych w technologii cienkowarstwowej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 72,05 mln zł wobec 32,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 8,21 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r.

(ISBnews)