W maju 2021 r. akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 17,02 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)