Zysk operacyjny wyniósł 181,28 mln zł wobec 66,77 mln zł zysku rok wcześniej.

"Odnotowaliśmy historycznie najwyższy kwartalny zysk EBITDA, który wniósł 192,4 mln zł oraz rekordowy zysk netto [ogółem] w kwocie 156,8 mln zł" - czytamy w komentarzu do wyników.

Reklama

"EBIT jak i EBITDA wzrosły odpowiednio o 114,5 mln zł i 112,3 mln zł. Marża EBITDA poprawiła się z 13,7% do 20%. Kursy walutowe miały pewien pozytywny wpływ na działalność operacyjną przy średnim kursie euro do złotego wyższym o 1,7% zaś dolara do złotego wyższym aż o 9,3% w porównaniu do średnich kursów w pierwszym kwartale 2021 roku. Wpływ kursu na nasze koszty finansowe był pozytywny - zysk z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych dotyczących naszego zadłużenia wyniósł 0,7 mln zł przy kursie wymiany euro, w którym denominowana jest część naszego długu wynoszącym na koniec marca 2022 roku 4,65 zł zaś na koniec grudnia 2021 - 4,60 zł" - czytamy w komentarzu do wyników.

Zdarzenia o jednostkowym charakterze miały negatywny wpływ na wartość EBITDA i zauważalny pozytywny na wynik finansowy netto. Pozycje skorygowanej EBITDY i skorygowanego wyniku finansowego netto pozwalają na obiektywizację oceny wyników. Skorygowana EBITDA za pierwszy kwartał bieżącego roku wyniosła 194 mln zł. a skorygowany zysk netto 141,1 mln zł. Wartości te okazały się wielokrotnie wyższe niż ubiegłoroczne, kiedy wyniosły odpowiednio 75,4 mln zł i 45 mln zł, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 962,04 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 574,95 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy zwiększyły się o 378 mln zł i 64,7% w wyniku wzrostu cen o: (i) 772 zł do tony i 58,8% w przypadku złomów stali, (ii) 1.688 zł do tony i 68% w przypadku kęsów oraz (iii) 1 716 zł do tony i 59,7% w przypadku wyrobów finalnych. Silny wpływ cen został lekko wsparty poprzez wzrost sprzedaży ilościowej: (i) kęsów o 3,2 tysięcy ton i 8% oraz (ii) produktów finalnych o 5,5 tysięcy ton i 4,2%. Przyrost ilościowy ograniczył spadek sprzedaży złomów stali o 4 tysięcy ton i 10,1%" - czytamy w komentarzu do wyników.

"Osiągnięte rezultaty są absolutnie rekordowe w historii spółki. A pamiętajmy, że mamy za sobą również rekordowy rok. Tak duża dynamika wzrostu naszych zysków to głównie efekt skoku cen naszych wyrobów. Co za tym idzie, spready przerobowe mocno się rozszerzyły (934-1004 zł/t), umożliwiając nam osiągnięcie bardzo wysokich marż, i to mimo drożejących komponentów produkcyjnych" - skomentował prezes Krzysztof Zoła, cytowany w komunikacie.

Jeśli chodzi o przepływy finansowe, to spółka wypracowała w I kw. 2022 r. ok. 194 mln zł z działalności operacyjnej. Jednocześnie Cognor przeznaczył ok. ok. 80 mln zł na inwestycje. Dla porównania w całym 2021 r. było to 100 mln zł. Na kontach Cognora na koniec okresu znajdowało się ponad 277 mln zł z czego suma 126 mln zł było przeznaczone pod zakupy maszyn w ramach trwających inwestycji. Wysoki stan gotówki i dynamiczny wzrost EBITDA pozwolił spółce obniżyć współczynnik lewarowania do zaledwie 0,2 (wobec 0,8 przed rokiem), podano także.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Cognor rozpoczął procesy inwestycyjne na dużą skalę, które wzmocnią moce produkcyjne spółki w szerokim asortymencie produktowym. Do końca 2023 r. Cognor planuje uruchomić nową walcownię, gdzie będą wytwarzane pręty gorącowalcowane i kształtowniki, przypomina spółka.

W zakładzie w Krakowie zaś będzie realizowana innowacyjna linia do zwijania prętów żebrowanych w kręgi. Łączny capex spółki na te projekty może przekroczyć 500 mln zł. Inwestycje będą finansowane w większość długoterminowym kredytem inwestycyjnym wartym 240 mln zł i 30,5 mln euro.

"Obecnie generujemy tak wysokie przepływy operacyjne oraz mamy zabezpieczone finansowanie bankowe na 80% przewidywanej wartości projektów, że sfinansowanie programu inwestycyjnego nie powinno być dla nas problemem, mimo że jego skala jest tak duża. Jesteśmy przy tym przekonani, że poszerzenie asortymentu i zwiększenie potencjału produkcyjnego przyniesie nam wymierne korzyści w relatywnie krótkim okresie. Trudno zresztą o lepszy czas na tego typu działania, szczególnie, że trwający rok zapowiada się jak dotąd na co najmniej równie udany jak 2021" - podsumował Zoła.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 148,29 mln zł wobec 48,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 811 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)