"Rok 2021 można uznać za udany dla spółki i grupy po względem ilości pozyskanych zamówień pomimo utrzymywania przez spółkę i spółki z grupy ostrożnych zasad wyceny kontraktów. Istotnie wzrosły zamówienia pozyskane w spółce PROCOM" - czytamy w raporcie.

"Rekordowy obecnie portfel spółki i grupy jest gwarancją wyższych przychodów w kolejnych okresach. Dodatkowo skuteczna strategia, którą opracujemy, wykorzystująca obecne szanse rynkowe będzie pozytywnie oddziaływać na przyszłe wyniki operacyjne i finansowe oraz działalność Elektrotim S.A. oraz grupy. Niezależnie od scenariuszy rozwoju będziemy inicjować działania i procesy w naszej ocenie korzystne dla spółki i jej akcjonariuszy. Jednym z kluczowych wysiłków jaki podjęliśmy jest amortyzacja ponadprzeciętnego wzrostu kosztów zmiennych realizowanych kontraktów" - dodał prezes Ariusz Bober w liście do akcjonariuszy.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)