"Zarząd Cognor Holding [...] podjął decyzję w sprawie rekomendacji zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki podziału zysku netto spółki za rok 2021. Kwotę w wysokości 25 713 099,45 zł proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję spółki wynosić będzie 0,15 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 27 836 900 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego, zaś kwotę 294 410 228,31 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy (celowy) utworzony zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 8 z dnia 22 marca 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zarząd zaproponował ustalenie 29 lipca 2022 roku jako dnia dywidendy oraz 31 sierpnia 2022 roku jako dnia wypłaty dywidendy, podano również.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 811 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)