Zysk operacyjny wyniósł 11,48 mln zł wobec 296,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 16,65 mln zł wobec 301,64 mln zł rok wcześniej. rentowność na poziomie EBITDA wyniosła 12,2% i była o 42,5 pkt proc. niższa niż w I kw. 2021 r.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 136,85 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 551,64 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2022 r. grupa kapitałowa Mercator Medical zmniejszyła przychody ze sprzedaży o 414,8 mln zł, tj. o 75,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmniejszenie sprzedaży wystąpiło zarówno w obszarze sprzedaży towarów i materiałów nabywanych od dostawców spoza grupy (spadek o 150,3 mln zł, co odpowiada za 64% całkowitego spadku) jak i dla sprzedaży produktów pochodzących z własnych zakładów produkcyjnych w Tajlandii (spadek o 264,5 mln zł, co odpowiada za 83,5% całkowitego spadku r/r)" - czytamy w raporcie.

W tym okresie przychody ze sprzedaży rękawic spadły o 75,8% r/r, natomiast wartość sprzedaży rękawic dystrybuowanych spadła o 65,1%. Udział w całkowitych przychodach pozostałych dwóch grup asortymentowych, tj. opatrunków i włókniny wyniósł w I kw. 2022 roku 2,8% i wzrósł o 2,1 pkt proc. r/r. Udział sprzedaży opatrunków w całości sprzedaży utrzymywał się na podobnym poziomie r/r i wynosił 0,1%, natomiast udział produktów z włókniny zwiększył się z 0,6% w 2021 r. do 2,7% w 2022 r.

"Wzrost udziału produktów z włókniny był planowanym efektem w kontekście podjętych decyzji zwiększających sprzedaż wspomnianego powyżej asortymentu. W roku 2021 dokonano rewizji asortymentu włókninowego oraz rozpoczęto prace nad rebrandingiem oraz wzmocnieniem oferty pod kątem lepszego jej dostosowania do rynku szpitalnego. Celem tego procesu było m.in. wzmocnienie pozycji rynkowej omawianego asortymentu i osiągnięcie wzrostów sprzedaży w 2022 r." - wskazano w raporcie.

Grupa Mercator Medical sprzedała w I kw. 2022 roku 0,8 mld szt. rękawic, co jest wynikiem gorszym o 35,2% r/r.

"Dominujące wśród rękawic sprzedawanych przez grupę są rękawice diagnostyczne (98,4% udziału w ogólnej liczbie rękawic). W pierwszym kwartale 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, ich sprzedaż wolumenowo w kategorii produktów jest niższa o 58,7% oraz o 4,4% niższa w kategorii towarów. Niższy wolumen sprzedanych produktów wynika z tego, że fabryka w Tajlandii sprzedaje do Polski (sprzedaż intercompany), co powoduje sprzedaż na rynek z opóźnieniem ze względu na czas potrzebny na transport produktów" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 11,3 mln zł wobec 24,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,73 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)