"Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy emitenta (dywidendy) są podmioty będące akcjonariuszami emitenta w dniu 25 maja 2022 roku (dzień dywidendy). Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy emitenta (dywidendy) zostanie wypłacona 3 czerwca 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Mangata Holding rekomendował przeznaczenie 30,05 mln zł z zysku netto za 2021 r., wynoszącego 37,01 mln zł, na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 4,5 zł na akcję. Podczas walnego zgromadzenia pełnomocnik akcjonariusza - Capital MBO - złożył wniosek o zmianę projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 poprzez zwiększenie kwoty dywidendy na jedną akcję do 4,8 zł z 4,5 zł.

Reklama

Mangata Holding odnotował 70,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 33,86 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 37,01 mln zł wobec 18,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: automotive - podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)