"Powyższa propozycja ma związek z rosnącą presją inflacyjną na rynku surowców i energii, wysokimi kosztami finansowania działalności operacyjnej, mającymi negatywny wpływ na otoczenie gospodarcze spółki i sytuację na rynku piwa" - czytamy w komunikacie.

W październiku ub.r. Grupa Żywiec podjęła uchwałę w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021, w łącznej kwocie 205,43 mln zł, co oznaczało wypłatę 20 zł na akcję. Rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpiło 16 grudnia 2021 roku.

Reklama

Grupa Żywiec odnotowała 406,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 232,67 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 402,11 mln zł wobec 250,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2021 roku grupa sprzedała 10,97 mln hektolitrów piwa. Dysponuje browarami w Żywcu, Warce, Leżajsku, Elblągu i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)