"W związku z pogorszeniem warunków finansowania projektów innowacyjnych, wywołanym w szczególności negatywnym wpływem trwającej wojny w Ukrainie na otoczenie makroekonomiczne i rynki kapitałowe, zarząd emitenta podjął decyzję o weryfikacji ram czasowych realizacji strategii rozwoju na lata 2022-2024. [...] W szczególności nowe projekty wymienione w punkcie II raportu zarząd planuje realizować w dłuższym horyzoncie czasowym oraz po zapewnieniu finansowania, które umożliwi realizację tych projektów w sposób niezagrożony i z odpowiednią dynamiką. Celem i priorytetem zarządu w perspektywie najbliższego roku jest koncentracja na realizacji trzech najważniejszych i najbardziej zaawansowanych projektów, które są aktualnie najbliższe komercjalizacji, a jednocześnie mają w opinii zarządu emitenta potwierdzony potencjał rynkowy. Stąd też priorytetowe w okresie najbliższego roku będą działania [...] dotyczące kandydatów na produkty lecznicze BCX-CM-J (choroby stawów u psów), BCX-CM-AD (atopowe zapalenie skóry u psów) oraz BCX-EM (choroby stawów u koni)" - czytamy w komunikacie.

W związku z decyzją o odłożeniu w czasie konieczności pozyskania finansowania dla nowych projektów oraz rozbudowy przestrzeni laboratoryjnej i wytwórni zarząd spółki podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania planowanej oferty publicznej akcji serii I, która miała być przeprowadzona w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1 000 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I. Zarząd spółki szacuje zapotrzebowanie kapitałowe do końca I kw. 2023 roku na około 13 mln zł, z czego kwota około 3 mln zł jest zabezpieczona w postaci gotówki i przyznanych dotacji, natomiast kwota około 10 mln zł będzie konieczna do pozyskania ze źródeł zewnętrznych.

Reklama

Tym samym zarząd spółki rozważa możliwość przeprowadzenia emisji akcji w skali istotnie mniejszej od pierwotnie planowanej, prawdopodobnie w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów z wykorzystaniem kapitału docelowego, zakończono.

Bioceltix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą nowoczesne produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. Firma rozwija autorską technologię wytwarzania leków biologicznych w oparciu o mezenchymalne komórki macierzyste. Spółka jest notowana na NewConnect od listopada 2021 roku.

(ISBnews)