"Walne zgromadzenie spółki postanawia zysk netto spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 240 113 068,92 zł, pomniejszony o ujemną wartość niepodzielonego wyniku finansowego roku obrotowego 2020 w wysokości 4 179 037 zł tj. w łącznej kwocie 235 934 031,92 zł podzielić w następujący sposób: (i) kwotę 100 738 800 zł przekazać do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 1 zł na jedną akcję, (ii) pozostałą część zysku, tj. kwotę 135 195 231,92 zł przekazać na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale walnego.

Dzień dywidendy został ustalony na 5 lipca 2022 roku a dywidenda zostanie wypłacona 12 lipca 2022 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 100 738 800 akcji spółki.

Reklama

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)