Zysk operacyjny wyniósł 2,19 mln zł wobec 0,52 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 5,57 mln zł wobec 1,59 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,03 mln zł w III kw. wobec 8,51 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2021 roku obrotowego grupa kapitałowa zanotowała:

• 251% wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych, do 29,8 mln zł,

• 7,3 mln zł przychodów segmentu radiofarmaceutyków, z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych (nieznaczny wzrost rdr.),

• 127% wzrost całkowitych przychodów grupy, do 35,8 mln zł,

• 7,1 mln zł powtarzalnej EBITDA grupy, wobec 3,2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 123%),

• wzrost ujemnego salda przychodów kosztów finansowych o 1,3 mln zł (odsetki oraz różnice kursowe),

• 0,4 mln zł zysku netto, wobec 0,4 mln zł straty w analogicznym okresie 2020 r. fin." - czytamy w raporcie.

W I-III kw. roku obrotowego 2021/2022 spółka miała 8,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 31,88 mln zł w porównaniu z 25,11 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. wyniósł 22 tys. zł wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)