Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 11,75 mln zł, wynik EBITDA - 11,77 mln zł.

W ujęciu jednostkowym przychody wyniosły 91,28 mln zł, wynik brutto ze sprzedaży -12,3 mln zł, wynik EBITDA - 13,84 mln zł, zaś zysk netto wyniósł 7,68 mln zł.

Reklama

"Wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, wobec czego przedstawione wartości mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie półrocznym. Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi w dniu 26 września 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)