Rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, zgodnie z którym Rada Ministrów może - na wniosek organu reprezentującego Skarb Państwa - zwolnić jednoosobowe spółki Skarbu Państwa wykonujące w całości lub w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa z obowiązku dokonywania wpłat z zysku lub przyznać tym spółkom ulgi.

Jak wskazano w uzasadnieniu, rozporządzenie to ma charakter epizodyczny.

"Minister aktywów państwowych jako organ reprezentujący Skarb Państwa i wykonujący prawa z akcji wobec Poczty Polskiej S.A. wystąpił z wnioskiem o zwolnienie jej z obowiązku dokonania wpłat z zysku za 2021 r. w wysokości 30 079 681 zł. Poczta Polska S.A. jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, wykonująca zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, spełnia warunki do zwolnienia z obowiązku dokonania wpłat z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o wpłatach z zysku" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

W związku z planowanym zwolnieniem z obowiązku wpłaty z zysku za 2021 r. na rzecz Funduszu Inwestycji Kapitałowych, Poczta Polska zachowa środki niezbędne do realizacji w 2022 r. zadań i projektów realizowanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa publicznego w sferze łączności, podano także.

Reklama

Podkreślono, że inwestycje w bezpieczną sieć logistyczną są kluczowe nie tylko dla samej spółki, lecz dla funkcjonowania obsługiwanej przez nią poczty polowej oraz dla pozostałych operatorów pocztowych korzystających z infrastruktury operatora wyznaczonego.

Zaniechanie planowanych inwestycji może również zagrozić obrotowi pocztowemu Polski z zagranicą (nie tylko w przypadku konfliktu zbrojnego). W związku z tym zasadne jest zachowanie w spółce zysku osiągniętego przez Pocztę Polską w roku obrotowym 2021, podsumowano.

Sieć logistyczna Poczty Polskiej obejmuje 14 sortowni regionalnych oraz 13 sortowni lokalnych, które w połączeniu z siecią 7 600 placówek pocztowych stanowią zaplecze infrastrukturalne dla rozwoju logistyki. Doręczaniem przesyłek zajmuje się ok. 25 tys. listonoszy i kurierów.

(ISBnews)