"W uzasadnieniu agencja Moody's podkreśliła, że akcja ratingowa jest konsekwencją procesu przeglądu zainicjowanego w dniu 23 grudnia 2021 roku, wynikającego z decyzji grupy dotyczącej poluźnienia polityki finansowej celem sfinansowania nowych inwestycji w obszarze produkcji energii odnawialnej oraz nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Agencja Moody's podała, że obniżenie ratingu odzwierciedla: (1) osłabienie parametrów kredytowych wynikające z obserwowanego wzrostu kosztów operacyjnych i niższych niż zakładano przychodów w segmencie mediowym, (2) agresywną politykę finansową mającą na celu wsparcie inwestycji w nowe obszary, tj. energetykę odnawialną i nieruchomości, (3) mniejsze zasoby bieżącej płynności wynikające ze zbliżających się płatności za odnowienie częstotliwości telekomunikacyjnych oraz (4) zbliżający się termin spłaty kredytu bankowego, który przypada na 2024 rok.

Moody's spodziewa się, iż poziom zadłużenia grupy utrzyma się na podwyższonym poziomie rzędu 3,5x (wg metodologii własnej Moody's), jednocześnie podkreślając, iż grupa będzie w stanie sprostać wyzwaniom wynikającym z rosnących cen energii elektrycznej z uwagi na istniejące już moce wytwórcze w zakresie energii odnawialnej, które grupa przejmie w 2023 roku, zakończono.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)