"Wśród opcji rozważane są m.in. (1) możliwość zawiązania inicjatywy joint venture, w ramach której Grupa Otmuchów wniosłaby wydzieloną część przedsiębiorstwa PWC Odra do joint venture, a partner urządzenia do produkcji, know-how oraz wymagany wkład finansowy do uruchomienia produkcji, lub (2) możliwość bezpośredniej produkcji przez Grupę Otmuchów słodyczy dla partnera, jak również ww. opcje łącznie" - czytamy w komunikacie.

Informacja jest podana przez spółkę z opóźnieniem, jednak na dzień publikacji raportu wybór opcji współpracy nie został rozstrzygnięty, a niesformalizowane rozmowy trwają, podkreślono.

Reklama

"Analiza perspektyw działalności Grupy Otmuchów pozostaje w toku, w tym przedmiotem rozważań pozostają perspektywy pozostałych segmentów oraz linii biznesowych Grupy Otmuchów oraz przypisanych do nich aktywów z punktu widzenia priorytetów rozwojowych, w związku z czym spółka w celu pozyskania środków własnych na finansowanie ww. inwestycji nie wyklucza ewentualnej sprzedaży części wybranych aktywów lub zmiany ich przeznaczenia" - czytamy także w komunikacie.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.

(ISBnews)