Zysk operacyjny wyniósł 52,51 mln zł wobec 35,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 793,29 mln zł w I kw. r.obr. 2022/2023 wobec 3 105,36 mln zł rok wcześniej.

"Według Context, w I kwartale 2022/23 roku finansowego Grupy AB wzrost rynku dystrybucji IT w Regionie [Polska, Czechy i Słowacja] wynosił +16% r/r (wartościowo, w ujęciu nominalnym). Grupa AB zanotowała w tym okresie wzrost sprzedaży na poziomie ponad 20%, co pozwala zaliczyć miniony kwartał do bardzo udanych" - czytamy w raporcie.

Grupa AB nie prowadziła działalności w Rosji, Białorusi i Ukrainie. W minionym okresie grupa nie realizowała dostaw ani sprzedaży do tych krajów, podkreślono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2022/2023 wyniósł 19,31 mln zł wobec 10,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2021/2022 (lipiec 2021 - czerwiec 2022) miała 14,03 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)