PKN Orlen poinformował PAP w środę, że "nazwa +PGNiG Grupa Orlen+ używana jest przede wszystkim w postaci logotypu, jako identyfikacja graficzna działalności byłego PGNiG S.A., który obecnie funkcjonuje jako Zespół Oddziałów PGNiG Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. w Grupie Orlen".

Dodano, że "zachowanie logo PGNiG w komunikacji wizualnej Grupy Orlen zostało uzgodnione w konsultacjach ze stroną społeczną byłej GK PGNiG. Służy ono identyfikacji obszarów działania byłej PGNiG S.A. w obrębie Grupy Orlen". Płocki koncern wyjaśnił, że podobna wizualizacja obowiązywać będzie również spółki byłej GK PGNiG, np. PGNiG Obrót Grupa Orlen czy Exalo Drilling Grupa Orlen".

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen podjęło uchwałę w sprawie połączenia z PGNiG oraz o odpowiednich zmianach w statucie PKN Orlen 28 września. Natomiast akcjonariusze PGNiG przegłosowali połączenie z PKN Orlen podczas NWZ 10 października.

Reklama

Przejęcie PGNiG to kolejny etap budowy przez PKN Orlen multienergetycznego koncernu, po wcześniejszym przejęciu Grupy Energa oraz Grupy Lotos.

"(…) W dniu 15 listopada 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (…) w związku z połączeniem PKN ORLEN ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (…) podjął uchwały w sprawie wykluczenia z dniem 18 listopada 2022 roku z obrotu na Głównym Rynku GPW 5 778 314 857 akcji zwykłych PGNiG na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda oraz w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 534 494 124 akcji zwykłych PKN ORLEN na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,25 zł każda (…)" – podano wówczas w komunikacie Orlenu.(PAP)

Autorka: Anna Bytniewska