Reklama

Strata operacyjna wyniosła 4,74 mln zł wobec 14,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,79 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 32,66 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 9,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 41,26 mln zł w porównaniu z 81,88 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2022 nie było premier nowych gier, w związku z tym przychody ze sprzedaży wygenerowane przez grupę (41,3 mln zł) były niższe niż w analogicznym okresie roku 2021 (81,9 mlnvzł). Gra 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2', której premiera miała miejsce w czerwcu 2021, miała główny wpływ na wyniki finansowe roku 2021 oraz 2022. Gra ta ciągle stanowi znaczący udział w przychodach ze sprzedaży (54% w okresie 9-miesięcy 2022 vs. 70% w analogicznym okresie 2021 r.), natomiast 'Sniper Ghost Warrior Contracts' (premiera w listopadzie 2019), stanowiła 16% przychodów w tym samym okresie (17% w okresie 9-miesięcy 2021). Gry z portfela United Label S.A. stanowiły 13% w całości sprzedaży okresu 9-miesięcznego 2022 r. (2% w analogicznym okresie 2021)." - czytamy w sprawozdaniu finansowym

"Wzrost marży zysku na sprzedaży z 60,8% w okresie 9 miesięcy 2021 do 71,4% w analogicznym okresie 2022 wynika głównie z niższych kosztów wytworzenia sprzedanych produktów jako % sprzedaży (spadek z 39,2% na 28,6%) w wyniku niższych kosztów amortyzacji (amortyzacja gry 'SGWC' zakończyła się we wrześniu 2021, dodatkowo gra 'SGWC' miała wyższy jednostkowy koszt amortyzacji porównując do jednostkowego kosztu amortyzacji gry 'SGWC 2)' oraz niższych kosztów produkcji nośników fizycznych" - czytamy również.

Koszty sprzedaży w okresie 9-miesięcy 2022 wyniosły 10,7 mln zł (w porównaniu do 13,3 mln zł w analogicznym okresie 2021) i zawierały koszty kampanii marketingowej 'The Lords of the Fallen', która rozpoczęła się w sierpniu 2022. Wzrost kosztów ogólnozakładowych (12,2 mln zł w okresie 9 miesięcy 2022 r. wobec 5,4 mln zł analogicznego okresu 2021 r.) wynika ze wzrostu zatrudnienia i związanych z tym kosztów, oraz kosztów związanych z wprowadzeniem akcji spółki do równoległego notowania na drugim rynku kapitałowym, podała spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 9,34 mln zł wobec 24,35 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)