Strata operacyjna wyniosła 12,88 mln zł wobec 22,9 mln zł straty rok wcześniej.

Strata EBITDA wyniosła 9,61 mln zł wobec 19,71 mln zł straty rok wcześniej, zaś strata EBITDA (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) - odpowiednio: 5,79 mln zł wobec 12,17 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 19,73 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 7 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 75,26 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 60,62 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 33,82 mln zł w porównaniu z 18,75 mln zł rok wcześniej.

Strata EBITDA w I-III kw. br. wyniosła 67,76 mln zł wobec 51,18 mln zł straty rok wcześniej, zaś strata EBITDA (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) - odpowiednio: 40,02 mln zł wobec 37,5 mln zł straty rok wcześniej.

"Wg stanu na 17 listopada 2022 r. spółka posiadała 31,5 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (wobec 83,2 mln zł na koniec 2021 r.)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Spółka zapowiedziała, że w pierwszej połowie grudnia zaktualizuje dane z badania klinicznego RVU120 fazy Ib, prowadzonego u pacjentów z nawracającą/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (ang. Acute Myeloid Leukemia, AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (ang. High-Risk Myelodysplastic Syndrome, HR-MDS) podczas konferencji ASH 2022.

Pod koniec października Ryvu zaprezentowało pozytywne dane kliniczne dla RVU120 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi oraz dane przedkliniczne dla programu MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5 podczas sympozjum ENA 2022.

"Na bieżąco przedstawiamy postępy w naszych projektach. Szczególnie cieszymy się z możliwości prezentacji danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa fazy Ib RVU120 u pacjentów chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) lub zespół mielodysplastyczny wysokiego ryzyka (HR-MDS) podczas tegorocznej konferencji ASH. Dotychczas RVU120 wykazało jedną całkowitą odpowiedź oraz stabilizację choroby u 10 pacjentów z nawracającą/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka" - powiedział współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

"Niedawno przedstawiliśmy również dane z etapu eskalacji dawki badania fazy I/II RVU120 w zaawansowanych guzach litych, które wykazały korzyści terapeutyczne w postaci stabilizacji choroby. Jesteśmy zadowoleni ze skuteczności RVU120 w leczeniu nowotworów hematologicznych i guzów litych, jednocześnie wierzymy, że RVU120 ma duży potencjał w leczeniu pacjentów onkologicznych" - dodał prezes.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)