"LOTOS Exploration Production Norge AS, 'LOTOS Norge wraz z partnerami: Aker BP ASA 'Aker BP' oraz Equinor Energy AS, 'Equinor' podjęli ostateczną decyzję inwestycyjną w zakresie zagospodarowania pakietu złóż ropy naftowej i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym" - podał PKN Orlen

Na wszystkich tych złożach operatorem jest Aker BP

Chodzi o złoża North of Alvheim oraz Fulla w ramach "Projektu NOAKA". Jak wyjaśnił koncern, udział LOTOS Norge w tym pakiecie wynosi 12,3 proc, a operatorem na tych złożach jest AkerBP.

Reklama

"Zaangażowanie kapitałowe LOTOS Norge w realizację Projektu NOAKA będzie proporcjonalne do udziału części złóż North of Alvheim oraz Fulla i wyniesie do 2,3 mld NOK, a zasoby wydobywalne przypadające na udział LOTOS Norge szacowane są na ok. 39 mln boe" - napisano w komunikacie.

PKN podał też, że w poniedziałek PGNiG Norway wraz z partnerami: Aker BP ASA, "Aker BP", Equinor oraz Wintershal DEA również podjęli ostateczną decyzję inwestycyjną co do zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Chodzi o złoża Fenris; udział PGNiG Norway wynosi 22,2 proc., rn; udział PGNiG Norway wynosi 40 proc. oraz Alve Nord, na którym udział PGNiG Norway, wynosi 11,9 proc.

Na wszystkich tych złożach operatorem jest Aker BP, a łączne zasoby wydobywalne przypadające na udział PGNiG Norway szacowane są na 65,3 mln boe. "Zaangażowanie kapitałowe PGNiG Norway w realizację projektów Fenris, rn i Alve Nord będzie proporcjonalne do udziału tej spółki w poszczególnych złożach i wyniesie w sumie ok. 2,8 mld NOK" - napisano w komunikacie.

Uruchomienie wydobycia węglowodorów z obydwu projektów planowane jest na 2027 rok. Warunkiem rozpoczęcia prac jest zatwierdzenie planów zagospodarowania i eksploatacji przez norweski Parlament - wyjaśnił PKN Orlen

PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów w LOTOS Norge i w PGNiG Norway.