Światowa Organizacja Handlu wydała orzeczenie na korzyść UE w sprawie, w której zakwestionowano indyjskie taryfy celne na najważniejsze produkty technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Zespół orzekający WTO potwierdził, że nałożone przez Indie cło nie jest uzasadnione

W orzeczeniu wydanym przez zespół orzekający WTO potwierdziła wszystkie zarzuty UE wobec Indii i stwierdziła, że nałożone przez Delhi cło w wysokości do 20 proc. na niektóre produkty ICT, takie jak telefony komórkowe, jest niezgodne z zobowiązaniami tego kraju w ramach WTO, a więc nielegalne.

Reklama

Wartość unijnego eksportu takich technologii, na który wpływ ma naruszenie przepisów przez Indie, sięga 600 mln euro rocznie. Choć skutki te są znaczne, realny wpływ na europejskie przedsiębiorstwa jest jeszcze większy, bowiem dokonują one również eksportu do Indii z innych państw.

Zespół orzekający WTO potwierdził, że nałożone przez Indie cło nie może być uzasadnione żadnymi przesłankami przedstawionymi przez ten kraj w postępowaniu.

"Indie nie mogły się powołać na Umowę o technologii informacyjnej (ITA), aby uniknąć wypełnienia zobowiązań przewidzianych w ramach listy koncesyjnej WTO. Nie mogły też ograniczyć zobowiązania dotyczącego zerowej stawki celnej do produktów istniejących w momencie podjęcia tego zobowiązania, a wyłączyć z jego zakresu nowsze produkty technologiczne objęte tą samą pozycją taryfową. Zespół orzekający WTO potwierdził też, że nie popełniono żadnego błędu podczas ustalania zobowiązań taryfowych Indii, w tym podczas aktualizacji nomenklatur pozycji taryfowych, i odmówił rozpatrzenia wniosku Indii o zmianę jej zobowiązań taryfowych. Takie zmiany wymagałyby negocjacji na forum członków WTO" - podała KE.

UE uznała, że cła stanowiły bezpośrednie naruszenie zasad WTO

Od 2014 r. Indie stopniowo wprowadzają należności celne w wysokości do 20 proc. na produkty takie jak telefony komórkowe oraz części i akcesoria do nich, słuchawki bezprzewodowe do telefonów przewodowych, stacje bazowe, przekształtniki lub przewody i kable elektryczne.

UE uznała, że cła te stanowiły bezpośrednie naruszenie zasad WTO, ponieważ Indie zobowiązane są w ramach WTO do stosowania zerowej stawki celnej do tych produktów.

UE zgłosiła tę sprawę w ramach systemu rozstrzygania sporów WTO w 2019 r. Zespół orzekający przekazał wszystkim członkom WTO swoje sprawozdanie końcowe 17 kwietnia 2023 r.

W 2019 r. w następstwie inicjatywy UE Japonia i Tajwan wniosły równoległe sprawy. Dotyczą one tego samego problemu (ceł na produkty ICT) i prawie tych samych produktów.

Z Brukseli Łukasz Osiński