Cytowany w komunikacie prezes Grupy Euroclear Lieve Mostrey podkreśliła, że plany rozwojowe firmy dowodzą strategicznego znaczenia Krakowa dla grupy jako całości.

Zgodnie z przedstawionymi planami Euroclear zbuduje w stolicy Małopolski nowe centrum technologiczne, w którym planuje zatrudnić 400 osób. Będzie ono działało w nowej strukturze prawnej funkcjonującej jako oddział Euroclear SA.

„Decyzja Euroclear stanowi część strategii mającej na celu poszerzenie zaplecza kadrowego oraz rozwój i dalsze inwestycje w zakresie kluczowych obszarów takich jak przetwarzanie danych, cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo, przy jednoczesnym rozwoju działów nietechnicznych” - wskazano.

Jak przypomniano, oddział firmy w Krakowie działa od 10 lat i zatrudnia obecnie około 800 osób. Pracują one głównie w obszarze funkcji operacyjnych, wsparcia oraz kontroli w ramach należącego do Euroclear Centralnego Międzynarodowego Depozytu Papierów Wartościowych, czyli Banku Euroclear.

Reklama

Euroclear z siedzibą w Brukseli jest dostawcą usług potransakcyjnych dla sektora finansowego. Firma zajmuje się rozliczaniem i przechowywaniem lokalnych i międzynarodowych papierów wartościowych, takich jak obligacje, akcje, derywaty i jednostki funduszy inwestycyjnych.

W skład Grupy Euroclear wchodzi Euroclear Bank, Międzynarodowy Centralny Depozyt Papierów Wartościowych, organizacje Euroclear w Belgii, Finlandii, Francji, Holandii i Szwecji, Euroclear UK & International oraz platforma MFEX by Euroclear. (PAP)

Autor: Rafał Grzyb