Regulatorzy koncentrują się na dwóch głównych obszarach - sposób opodatkowania pracy autorskiej oraz wybór odpowiedniej stawki ryczałtowej przez jednoosobowe działalności gospodarcze.

Opodatkowanie w branży informatycznej

Kontrole dotyczą w dużej mierze firm, które deklarują, że ich informatycy spędzają cały swój czas pracy na działaniach innowacyjnych lub autorskich. W związku z tym mogą one odliczyć połowę kosztów pensji. Taka sytuacja stawia przedsiębiorców w dosyć trudnej pozycji. Z jednej strony ryzykują oni ogromnymi karami finansowymi, natomiast z drugiej - obniżeniem pensji pracowników, co może skutkować ich odejściem do konkurencji.

Reklama

Udowodnienie, że cały czas pracy informatyka jest poświęcony działaniom autorskim, może być niełatwym zadaniem. Dlatego też zaleca się, aby część pensji, równa przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu krajowemu, była opodatkowana standardowo.

Jak wyglądają rozliczenia w branży IT?

Kolejnym obszarem zainteresowania skarbówki są informatycy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Chodzi przede wszystkim o wybór stawki ryczałtowej - 8,5 proc czy 12 proc. Niższa stawka jest przeznaczona dla różnorodnych prac w branży IT, podczas gdy wyższa skierowana jest do specjalistów od oprogramowania.

Problem polega na tym, że wielu specjalistów, np. testerzy oprogramowania, wybiera niższą stawkę, argumentując, że nie pracują bezpośrednio nad kodem. Urząd Skarbowy nie zgadza się z tym podejściem i wskazuje, że powinni oni płacić podatek na poziomie 12 proc.

Podsumowanie

Branża IT, będąca jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów technologicznych w Polsce, stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi z opodatkowaniem. Instytucje dokładnie przyglądają się praktykom podatkowym firm i indywidualnych przedsiębiorców związanych z informatyką. Dlatego też, aby uniknąć nieporozumień i ewentualnych kar, warto skonsultować się z doradcą podatkowym oraz dokładnie przeanalizować swoje praktyki podatkowe.