Na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych pojawiło się ogłoszenie o konkursach na stanowisko prezesa i wiceprezesów KGHM Polska Miedź S.A. Do 28 lutego do godz. 12 przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na stanowiska prezesa oraz wiceprezesów ds.: finansowych, rozwoju, produkcji, korporacyjnych.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie dwuetapowe

Spółka przekazała, że we wtorek rada nadzorcza KGHM podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu: prezesa KGHM Tomasza Zdzikota, wiceprezesa ds. finansowych Mateusza Wodejko oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Marka Pietrzaka. Dodano, że rada nadzorcza spółki podjęła decyzję o delegowaniu członka rady Zbigniewa Bryję do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KGHM Polska Miedź.

Reklama

„Kandydatem na członka zarządu spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki” - napisano w ogłoszeniu.

Jak podano, postępowanie kwalifikacyjne będzie dwuetapowe – pierwszy etap obejmie weryfikację formalną zgłoszeń oraz ustalenie listy rankingowej kandydatów, na podstawie której rada nadzorcza wytypuje kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu, to jest rozmowy kwalifikacyjnej. Rada nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami 6 marca 2024 r. w siedzibie spółki w Lubinie.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź jest producentem miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma posiada aktywa na trzech kontynentach. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. Skarb Państwa ma 31,79 proc. akcji firmy.

Autor: Roman Skiba