"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Inpro postanowiło przeznaczyć część zysku netto spółki za rok 2020 w kwocie 20 020 000 z tj. 0,5 zł na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, a pozostałą część zysku w kwocie 34 146 610,48 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje spółki tj. 40 040 000 akcji (30 030 000 akcji serii A oraz 10 010 000 akcji serii B).

Walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 26 lipca 2021, a dzień wypłaty dywidendy - na 9 sierpnia 2021 roku, podano również.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2020 r. Inpro zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 635 umów; grupa przekazała w tym czasie łącznie 872 lokale.

(ISBnews)