Reklama

Oferta publiczna miała objąć do 22 380 626 istniejących akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego. Cena maksymalna została wcześniej ustalona na 82 zł.

"Podczas rozmów z wieloma potencjalnymi inwestorami, krajowymi i zagranicznymi, spotkaliśmy się z ich dużym zainteresowaniem naszym biznesem oraz pozycją, którą zbudowaliśmy na przestrzeni ponad 20 lat w obszarze serwisów rekrutacyjnych, jak i rozwiązań HR Tech w modelu SaaS. [...] Jestem przekonany, że mamy dobre perspektywy dalszego rozwoju i wzrostu wartości Grupy Pracuj, wkrótce już jako spółki notowanej na giełdzie" - powiedział prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek, cytowany w komunikacie.

Ostateczna liczba akcji oferowanych w ofercie wynosi 15 134 278. W związku ze zgłoszonym popytem fundusz TCV zwiększył liczbę sprzedawanych akcji z 9 396 084 akcji (stanowiących 13,8% kapitału zakładowego) do 10 909 512 akcji (16%). Pozostali akcjonariusze sprzedający oferują łącznie 4 224 766 akcji (6,2%), wskazano również.

Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie 408 623 akcje (tj. 2,7% ostatecznej liczby akcji oferowanych), a do inwestorów instytucjonalnych trafi łącznie 14 725 655 akcji.

"Przydział akcji oferowanych nastąpi do 30 listopada 2021 r., a przewidywany pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW to około 9 grudnia 2021 r." - zakończono.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej.

(ISBnews)