Do czasu uzyskania zgody KNF Jarosławowi Mastalerzowi powierzono pełnienie obowiązków prezesa zarządu w zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy, podano.

Jednocześnie RN odwołała z dniem 21 kwietnia br. ze składu zarządu spółki: Aleksandrę Agatowską, Andrzeja Jaworskiego, Bartłomieja Litwińczuka, Dorotę Macieję, Sylwię Matusiak oraz Dominika Witka.

Rada powołała w skład zarządu PZU Życie - poza Jarosławem Mastalerzem - od dnia 22 kwietnia 2024 r. - Iwonę Wróbel oraz od 6 maja Sławomira Bilika i Pawła Wajdę.

Reklama

Kim jest Jarosław Mastalerz?

Jarosław Mastalerz to doświadczony menedżer od ponad 25 lat piastujący kluczowe stanowiska w zarządach największych międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce, zarówno na rynku ubezpieczeniowym, jak i bankowym. Był w tym czasie odpowiedzialny za szereg funkcji biznesowych w obszarach finansów, operacji, strategii, marketingu oraz IT i technologii, podano w komunikacie.

Na rynku ubezpieczeniowym pełnił m.in. funkcje dyrektora finansowego i członka zarządu Zurich Polska (1998-2003), następnie związany był z Grupą Generali w Polsce (2003-2006), gdzie w randze członka zarządu pełnił również funkcję dyrektora finansowego. W 2007 r. był twórcą i prezesem pierwszego polskiego cyfrowego ubezpieczyciela - BRE Ubezpieczenia. Następnie przez 10 lat związał się z Grupą mBanku (d. BRE Banku), gdzie jako wiceprezes odpowiadał m.in. za bankowość detaliczną w Polsce, Czechach i Słowacji, a następie także za obszary operacji i IT oraz nadzorował piony technologii, bezpieczeństwa i nieruchomości.

Odwołania w radzie nadzorczej

17 kwietnia, nadzwyczajne walne zgromadzenie PZU Życie odwołało z rady nadzorczej spółki Beatę Kozłowską-Chyłę, Martę Bekus-Majewską, Piotra Głoda, Kamila Kowaleczkę, Tomasza Nowackiego, Joannę Szandorowską i Marcina Szubę. Jednocześnie NWZ powołało w skład rady nadzorczej spółki Marię Szczęsną, Macieja Wejmana (któremu powierzono funkcję wiceprzewodniczącego), Marcina Wojewódkę oraz Krzysztofa Wygodę.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)