"Wynik finansowy netto na koniec lutego 2020 r. wyniósł 1,8 mld zł i był wyższy o 0,7 mld zł (o 58,8 proc. r/r) od osiągniętego na koniec lutego 2019 r. Jednocześnie wynik lutego 2020 r. był wyższy o 647 mln zł od wyniku stycznia 2020 r." - czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec lutego 2020 r. 11 banków (7 komercyjnych i 4 spółdzielcze) wykazało łączną stratę w wysokości 183,8 mln zł. Banki te miały ok. 6,8 proc. udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 1 899,3 mln zł, podano także.

W styczniu-lutym 2020 r. wynik z odsetek wzrósł o 6,8 proc. do 8,53 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 2,29 mld zł i był o 11,1 proc. wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 29,2 proc. r/r do 2,56 mld zł.

Koszty działalności banków spadły o 0,9 proc. r/r do 7,04 mld zł w styczniu-lutym 2020 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 1,35 mld zł (wzrost o 0,5 proc. r/r).

Wskaźnik ROE na koniec lutego 2020 r. wyniósł 7,16 proc. (+0,08 pkt proc. m/m, +0,88 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,75 proc. (+0,01 pkt proc. m/m, +0,1 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w grudniu 2019 r. na poziomie 19,1 proc. (TCR) i 17,1 proc. (T1). "Według stanu na koniec grudnia 2019 r. 2 banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych" - wskazano w prezentacji.

"Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca zwiększył się o 5,4 mld zł, przy czym największy udział odnotowano w przypadku gospodarstw domowych (5 mld zł)" - czytamy dalej.

Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 4,82 proc. r/r do 1 154 mld zł na koniec lutego 2020 r. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 756 mld zł (+5,97 proc. r/r), a przedsiębiorstw - 390 mld zł (+2,67 proc. r/r).

" Portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrósł w lutym 2020 r. o 3,4 mld zł (o 0,8 proc. m/m i 7,9 proc. r/r); wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych zwiększył się w miesiącu o 2,7 mld zł. Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec lutego br. wynosił 72,3 proc." - napisano w prezentacji.

Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w lutym 2020 r. zwiększyła się o 11,8 mld zł do 1 281,6 mld zł, co oznacza kontynuację wzrostu o 10,4 proc. r/r i 0,9 proc. m/m, podano także.  

>>> Czytaj również: BGK przygotował nowe rozwiązania dla firm dotkniętych kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa