3 grudnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję utrzymującą w mocy wcześniejszą decyzję KNF z dnia 6 sierpnia 2019 r. o nałożeniu na Alior Bank dwóch kar w łącznej wysokości 10 mln zł.

Jak informowała KNF kary dotyczyły naruszenia przez bank ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i związane były m.in. z prowadzeniem działalności maklerskiej w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, świadczeniem usług maklerskich bez uwzględnienia "najlepiej pojętego interesu klienta", czy przekazywaniem klientom bez uprzedniego zawarcia z nimi umów o doradztwo inwestycyjne, pisemnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.