"Kredyty klientów detalicznych na koniec września 2020 r. wyniosły 78 722,3 mln zł i były wyższe o 2 899,9 mln zł, tj. 3,8% niż na koniec września 2019 r., w szczególności dzięki dynamicznemu wzrostowi złotowych kredytów hipotecznych o 6,6% r/r. Kredyty korporacyjne łącznie z nieskarbowymi papierami wartościowymi na koniec września 2020 r. wyniosły 77 523,9 mln zł i były niższe o 1 170,1 mln zł tj. 1,5% w porównaniu do końca września 2019 r., jednak z widocznym wzrostem notowanym w segmencie średnich przedsiębiorstw (1,7% r/r) oraz rosnącymi istotnie należnościami leasingowymi" - czytamy w raporcie.

Bank podał w prezentacji, że wzrost w segmencie detalicznym napędzany był 7-proc. dynamiką wzrostu kredytów hipotecznych, kompensującą niższą dynamikę pożyczek konsumenckich. Z kolei spadek kredytów korporacyjnych wynika z niższego popytu na kredyty inwestycyjne oraz programów wsparcia płynności PFR.

Relacja należności z utratą wartości (koszyk 3) do wartości brutto należności na koniec września 2020 r. wyniosła 5,4%

Bank podał w komunikacie, że w trzecim kwartale kontynuował rozwój usług w kanałach cyfrowych - ponad 50% pożyczek gotówkowych zostało sprzedanych zdalnie. Przybyło także ponad 300 tys. klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej.

"Jesteśmy blisko osiągnięcia poziomu 2 mln klientów cyfrowych. Bardzo silnie rosną transakcje w naszej aplikacji PeoPay. Liczymy, że kanały cyfrowe, zdalne staną się jeszcze silniejszym motorem naszego wzrostu" - powiedział p.o. prezesa Leszek Skiba podczas konferencji prasowej.

W okresie odmrożenia gospodarki bank sukcesywnie zwiększał poziom sprzedaży w kluczowych obszarach: w przypadku pożyczek gotówkowych nowa sprzedaż była we wrześniu ponad 20% wyższa niż w czerwcu br., a w przypadku kredytów hipotecznych wrześniowa sprzedaż była blisko 30% wyższa niż w czerwcu, podano także.

Zobowiązania wobec klientów grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec września 2020 r. wyniosły 188 609,9 mln zł i były wyższe o 17,1% niż na koniec września 2019 r. z wolumenami depozytów korporacyjnych rosnącymi o 27,7% r/r i detalicznych rosnącymi o 12,8% r/r, których udział w strukturze finansowania zwiększa się systematycznie.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. na koniec września 2020 r. wyniosły 18 334,0 mln zł i były niższe o 11,9% r/r. Spadek nastąpił głównie w marcu i był spowodowany sytuacją pandemiczną w kraju i zagranicą. Od kwietnia 2020 roku nastąpiła systematyczna poprawa i znaczny wzrost sprzedaży o 11,7%.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)