"Przyszłość polskiego sektora opiera się na konsolidacji. [...] Bank Pekao jest otwarty na taki scenariusz. Każdą sytuację będziemy traktować oddzielnie. Zawsze argumenty dotyczące konkretnych transakcji muszą być oparte na analizie, jakie są synergie z fuzji, jakie są korzyści dla naszych klientów i naszych akcjonariuszy" - powiedział p.o. prezesa Banku Pekao Leszek Skiba podczas wideokonferencji.

Jak poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak, Bank Pekao nie prowadzi obecnie rozmów na temat fuzji z Alior Bankiem.

"Traktujemy fuzję jako jeden z wariantów, ale na tym etapie, pracując nad strategią, na pewno koncentrujemy się na wzroście organicznym. Nie prowadzimy np. rozmów z Alior Bankiem" - powiedział Kubiak.

Według wcześniejszych informacji, Bank Pekao planuje zaprezentowanie nowej strategii na przełomie 2020 i 2021 roku.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.