W ostatnim dostępnym sprawozdaniu – na koniec września 2020 r. – zarząd Idea Banku wskazywał, że jego kapitały wynosiły 164,9 mln zł na plusie. Tymczasem z przygotowanego przez PwC oszacowania, które było dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podstawą do uruchomienia wobec Idei przymusowej restrukturyzacji i przeniesienia przedsiębiorstwa banku do Pekao, wynikało, że w końcu sierpnia kapitały Idei to 482,8 mln zł na minusie. Nawet ze sprawo zdania przygotowanego przez zarząd banku wynikało, że nie spełnia on wymogów nadzorczych (minimalny wskaźnik wypłacalności to 10,5 proc., w Idei było to 2,5 proc., a na poziomie skonsolidowanym 0,8 proc.) i właściwie nie powinien funkcjonować na rynku. Ujemne kapitały oznaczają jednak, że był de facto bankrutem.

Mniej aktywów, więcej rezerw

Skąd niemal 650 mln zł różnicy w kapitałach? W połowie to konsekwencja faktu, że według PwC niższa powinna być wycena aktywów Idei. Zamiast wykazywanych przez bank, według stanu na koniec sierpnia, 15 mld zł powinno być niecałe 14,7 mld zł. Autorzy oszacowania na rzecz BFG byli znacznie ostrożniejsi zwłaszcza w wycenie kategorii „instrumenty finansowe”. „PwC dokonało analizy instrumentów finansowych pod kątem utraty ich wartości. W wyniku przeprowadzonych analiz dokonano korekty w kwocie -223,8 mln PLN” – napisano w oszacowaniu.
Upubliczniony dokument nie pozwala stwierdzić, gdzie dostrzeżono utratę wartości aktywów.
Reklama
Skonsolidowane wyniki Idea Banku